Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Biografija - Srđan Teparić

Моје ime je Srđan Teparić. Docent sam na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Magistarsku tezu sam odbranio 2004. godine pod mentorstvom Mirjane Živković (Neoklasična koncepcija tonalnosti Igora Stravinskog : resemantizacija) Doktorsku disertaciju odbranio sam 2016. godine pod mentorstvom dr Ane Stefanović (Resemantizacija tonalnosti prve polovine XX veka). Predajem predmete Pravci i metodi muzičke teorije i analize, Analiza muzičkih stilova, Istorija muzičke teorije, Muzička industrija i savremena umetnička praksa, Semantička analiza muzike XX i XXI veka i Muzička kritika i savremeni mediji. Semantika, semiotika, hermeneutika, narativnost, intertekstualnost, književna teorija, savremeni mediji i muzička kritika u fokusu su mojih naučnih istraživanja.

Radove sam izlagao na brojnim međunarodnim konferencijama od kojih su najbrojniji na međunarodnom skupu Katedre za muzičku teoriju (Muzička teorija i analiza), na kome redovno učestvuju najistaknutiji naučnici iz oblasti muzičke teorije i muzikologije. Radove sam izlagao i na konferencijama u Kragujevcu (godine 2018. imao sam pristupno predavanje), Banja Luci, Sarajevu, a međunarodnu promociju trebalo bi da ostvarim u Moskvi 2021. na konferenciji EUROMAC-a ( European Music Analysis Congress) na kojoj bi trebalo da izložim dva rada. U januaru 2020. godine, imao sam tu čast da održim predavanje u Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar u Rejkjaviku, pod nazivom “Spatial-temporal Relations as Factors of Constructing the Narrative Structure of the Textual Whole on the Example of the Song Die Darstellung Mariä im Tempel by Paul Hindemith”, Isto predavanje (na srpskom jeziku), održao sam u Narodnoj biblioteci u Beogradu u decembru 2019.

Na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti, predavanja sam koncipirao na takav način da nastava obično ima veze sa značenjem i njegovim tumačenjem. Poseban segment mog rada posvetio sam savremenim analitičkim teorijama (XX i XXI vek), kao i istoriji muzičke teorije.  Svoj doprinos dao sam i koncipiranju nastave na master studijama Primenjena istraživanja muzike, na kome ću sa studentima podeliti svoje iskustvo pisanja muzičkih kritika, kreiranja radijskih emisija i rada u medijijma uopšte. Osim što sam na Radio Beogradu 2 vodio i uređivao emisije kao što su Vreme muzike, Kako slušati muziku. Visine, Autogram i Klasiku molim, s vremena na vreme gostujem i na televiziji u emisijama kao što su Kulturni centar i Kulturni dnevnik.

Praktično bavljenje muzikom nikada nisam napustio. Tokom školovanja sam svirao klavir i kontrabas, pa sam tako, imao priliku da nastupam javno i da sviram u orkestru. Kao srednjoškolac slušajući muzičke priče mog profesora kontrabasa Vojina Draškocija, usvojio sam dosta toga čega sam zapravo, tek danas svestan. U to vreme sam svirao i bas gitaru (uglavnom po metal bendovima), a imao sam i tu čast da je ponovo zasviram 2014. godine, na koncertu postminimalističke muzike koji je organizovao Studio 6 Radio Beograda i koji je prenošen na radiju i televiziji.

Veliki sam ljubitelj crkvene muzike i skoro sve što sam naučio o tome dugujem horu Muzikološkog instituta SANU kojim je dirigovao Dimitrije Stefanović. Redovno pevam u horu crkve Svete Petke na Čukaričkoj padini Sveti Jokaim i Ana koga vodi Daniela Ivanović. Sa njima sam pevao koncerte u Amsterdamu i Rejkjaviku. Aktivan sam član hora Alliluia koga vodi dirigent Milica Jelić, a koncerte smo imali u Rijeci, Studenici, Beogradu. Posebno sam zainteresovan za očuvanje srpske crkvene muzike i Srpskog crkvenog narodnog pojanja (karlovačkog), što takođe pripisujem nasleđu profesora Dimitrija Stefanovića, ali i druženjima sa Tamarom Petijević, dirigenticom iz Novog Sada sa čijim sam horom Sveti Stefan Dečanski imao tu čast da ponekad i zapevam (Kosovo, Beč, Sent Andreja). Godine 2014. bio sam učesnik Pravoslavne duhovne akademije održane u Sankt Peterburgu, kao stipendista Ministarstva kulture Ruske federacije. Tu sam imao priliku da slušam predavanja o različitim pojačkim tradicijama pravoslavne crkve, ali i da učestvujem kao izvođač.

Krunu mog dosadašnjeg rada predstavlja knjiga nastala na osnovu doktorske teze, Resemantizacija tonalnosti u prvoj polovini XX veka, objavljene početkom 2020. godine. U njoj sam izložio originalnu metodologiju značenjske analize muzike navedenog perioda. Član sam Srpskog društva za muzičku teoriju, Srpskog muzikološkog društva i Udruženja kompozitora Srbije ‒ sekcije muzičkih pisaca.  Muzičkom kritikom se bavim već dve decenije, pišući za Radio Beograd 2. Od strane časopisa Muzika klasika, dobio sam nagradu za najboljeg muzičkog kritičara za 2014. godinu.

Objavljeni radovi:

  • Ресемантизација тоналности у првој половини ХХ века (2020). Београд, Факултет музичке уметности. ISBN 978-86-81340-09-7. 
  • The Sign Upgrading of Archetypes in the Music of Postmodernism (2020). Bogunović, B. & Nikolić, S. (Eds,), Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019. Belgrade: Faculty of Music, 190-195. ISBN 978-86-81340-14-1.
  • Dve romantične pesme i Balada o polju Mirjane Živković (2019). u: Zorica Premate (urednik), Tribine Novi zvučni prostori. Beograd: Centar za muzičku akciju i RTS izdavaštvo, 73-77. ISBN 978-86-6195-174-9.
  • Концерт за виолину и оркестар бр. 2 Петра Стојановића ‒ уклапање српске музике у стилске каноне европског позно романтизма (2019) у: Биљана Милановић (уредник), На маргинама музиколошког канона, композиторска генерација Петра Стојановића, Петра Крстића и Станислава Биничког, 189-201. ISBN 978-80639-52-9.
  • О проблему односа између граматике и значења у аналитичком сагледавању музике – веза структурализма и семантике (2018). у: Биљана Мандић и Јелена Атанасијевић (уредници), Музика знакова/Знакови у музици и уметност у комуникативном дискурсу књига 3, 17-23. ISBN 978-86-80796-26-0.
  • Movement Strategies as the Basis for Creating Transcendence in the Composition of the Tree of Life by Ivana Stefanović (2018). New Sound 52, II 71-86.  ISSN 0354-4362
  • Temporality and movement in the composition of Toba by Branka Popović (2017). New Sound 50 II/2017, 175-187. ISSN 0354-4362.
  • Overcoming the Crisis of Tonality ‒ Resemantised Tonality of Modernism (2016). Musicology, II (21), 51-62. ISSN 1450-9814.
  • Опстанак мешовитог хора Радио телевизије Србије у годинама традиције (2000-2014) (2015). у: Ивана Медић (уредник), Радио и српска музика, зборник радова са симпозијума са међународним учешћем: Радио као стуб развоја српске и југословенске музичке културе и уметности, 304-314. ISBN 978-86-80639-24-6.