Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Antologija srpske trube − koncert Mladena Đorđevića, 26. IV 2021.

Najpoznatiji srpski trubač koji se bavi umetničkom muzikom Mladen Đorđević, održao je koncert u Studentskom kulturnom centru na kome smo mogli da slušamo dela srpskih kompozitora napisanih za ovaj instrument. Uglavnom su izvedena uz pratnju klavira koji je svirao Uki Ovaskainen. Od jedanaest kompozicija na repertoaru, čak pet su bile premijere.

U takva dela spada Capriccio za solo trubu Dušana Radića, komad u kome se borbeni fanfarni motiv kombinuje sa melanholično-patetičnim melodijskim obrtom, što je kod ovog kompozitora izvedeno sa savršenim osećanjem za meru. Mladen Đorđević je od ovako naglih kontrasta izgradio logičnu celinu i ta sposobnost lakog melodijskog povezivanja zapravo, predstavlja jednu od vrlina njegovog izvođaštva. To je moglo da se vidi i u premijerno izvedenom komadu Zlatana Vaude Priča koga prate neočekivani akordski obrti u deonici klavira i isto tako neobični melodijski pokreti. Izraženu naraciju poseduje kompozicija Brame – Žudnje I i II za trubu i klavir Mihovila Logara sa prvim stavom komponovanom na osnovu pentatonske melodije, dok je drugi pisan u duhu džeza. Mali biser predstavlja i kompozitorov pečat, odnosno Ex Libris koji glasi: kompozitor cvet, izvođač pčela, muzika med. Ukoliko bi se izvele u nizu, sve tri navedene premijere mogle bi da predstavljaju stilski uravnoteženu celinu u okviru koje bismo mogli da zamislimo događanje i pokret upotrebljen recimo u animiranom filmu.

Sonatina za klavir i trubu Dejana Despića predviđena je za izvođenje sa sordinom i u momentima, zaista donosi atmosferu impresionističkog melanholičnog nokturna, majstorski ukomponovanu sa referencama na srpski folklor i signalnim vojničkim motivima. Ovaj izuzetan komad, zgodan je i za pedagoške svrhe i predstavlja vredan doprinos literaturi za trubu. Stilski je potpuno drugačija Sonata za trubu i klavir Ivana Jevtića, koja u sebi poseduje izrazitu retoričnost, igrački štimung i pentatonsku melodiju srednjeg dela predvićenu da se izvede sa sordinom, a cela atmosfera upućuje na Japan. Jevtić je kompozitor koji je veliki deo opusa posvetio limenim duvačkim instrumentima i takva je i kompozicija Balkan`s Ayers Rock za tubu i klavir koju je izveo gost koncerta Krunoslav Babić. U ovom značajnom doprinosu literaturi za pomenuti instrument, kompozitor je uspeo da istakne sve izražajne mogućnosti tube, izrazito nezahvalne za solističko sviranje. Izvrstan hrvatski muzičar vešto je povezao melodijske preplete prvog i trećeg stava, dok smo u drugom stavu mogli da čujemo kako ovaj instrument zvuči sa sordinom, uz neobičan signalni motiv koji ukazuje na horne u nekom zamišljenom, najdubljem registru.

Na koncertu Antologija srpske trube, Mladen Đorđević i Uki Ovaskainen premijerno su izveli dve kompozicije za trubu i klavir Dragane Jovanović, Esperanza nueva i Serbiana. Prva je pisana sa klavirskom pratnjom u duhu minimalizma Filipa Glasa, dok druga predstavlja virtuoznu parafrazu srpskog kola. I najzad, komad za solo trubu Capriccio Trumpissimo Ante Grgina, očigledna je posveta Mladenu Đorđeviću čiji je nadimak Trumpi. Ovaj umetnik je izraziti virtuoz, što je pokazao u segmentima dela Ivana Jevtića, Mihovila Logara i Dragane Jovanović. U njegovoj interpretaciji očigledno je umeće spajanja različitih karaktera u skladnu celinu, pa su tako i sve izvedene numere predstavljale upečatljivo ostvarene priče. Tečna i poletno izvedena sentimentalna melodijska tkanja praćena izrazitom ritmičkom preciznošću, osobine su pomenutog Grginovog komada koja je u punoj meri predstavljala svojevrsni Đorđevićev konačni potpis na umetnost interpretacije trube. Trebalo bi reći i da je na ovom koncertu pijanista Uki Ovaskainen po ko zna koji put pokazao zašto je jedan od najtraženijih klavirskih saradnika. Po svemu navedenom, bio je ovo jedan odličan koncert.