Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Prikaz časopisa Novi Zvuk broj 60

Poslednji po redu broj internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk koji je objavila Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu ne samo što je jubilarni u tom smislu što je šezdeseti po redu, već se u 2022. godini slavilo i trideset godina od izlaska prvog broja eminentnog izdanja posvećenog muzikološkim temama. U tom smislu, značajan je uvodnik iz pera istaknute srpske muzikološkinje Mirjane Veselinović Hofman naslova Novi zvuk u novom zvuku. Kako se muzikologija oduvek bavila i preciznim definisanjem termina, u ovom tekstu se između ostalog razmatraju razlike između pojmova novo, savremeno i eksperimentalno u svetlu globalnog fenomena koji se tiče koncepta prevazilaženja granica.

Rubrika Studije je centralni deo časopisa i obuhvata najveći deo radova. U članku Zvučni obrt: ka zvučećem zvučnom materijalizmu Marsela Kobusena govori se o filozofskom konceptu Novog materijalizma koji u najširem smislu ukazuje na odnos između materije i značenja. Auditorna ontoepistemologija kako je sam naziva, odnosila bi se na to kakvu ulogu u savremenom društvu imaju zvukovi, zvučni entiteti, otelotvorena zvučna iskustva, zvučna prisutnost i slično. Milan Milojković u radu Uloga muzike u jugoslovenskoj kompjuterskoj demosceni govori o digitalnoj umetnosti kasnih osamdesetih i ranih devedesetih godina XX veka i muzici stvaranoj prema mogućnostima kompjutera Komodor 64.

Članak Pjera Albera Kastanea govori o kompoziciji Bruna Maderne iz 1969. godine Serenada za satelit, aleatoričkom ostvarenju koje u punoj meri može da se poveže sa konceptom otvorenog dela Umberta Eka. Zbog toga već u naslovu autor govori o „kontrolisanoj slobodi“ koja navodi na „dezorijentisano slušanje“. O donekle neodređenim grafičkim oznakama u partiturama Džona Kejdža, u najnovijem broju časopisa Novi zvuk govori se u tekstu Čia-Ling Penga a za osnovu se uzima teorija racionalnosti koju je pomenuti kompozitor izložio u vezi sa trosatnom kompozicijom Solo za klavir iz 1958. godine. 

Radoš Mitrović je svoj članak posvetio muzičko-scenskom spektaklu Paklena komedija – ispovesti serijskog ubice Džona Malkoviča koji je izveden prošlog leta u Feliks Romulijani. Reč je o monodrami sa pevanim numerama u čijem kreiranju su učestvovali još i dramaturg i reditelj Majkl Šturminger i dirigent Martin Haselbek. Radnja je zasnovana na neobičnoj, ali istinitoj priči o Džeku Untervegeru koji je u zavoru postao pisac i pesnik. Rad se bavi konstelacijom muzičkih numera unutar dramskog teksta i njihovom semantičkom osnovom.

Deo rubrike Studije časopisa Novi zvuk posvećen je i radovima iz oblasti etnomuzikologije, pa tako od Sanje Ranković možemo da saznamo o dvadeset petogodišnjoj tradiciji pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, dok je Kristina Lomen članak posvetila narodnim pesmama Slovaka u Staroj Pazovi.
.

Prikaz novog dela rezervisan je za kompoziciju Monumenti ‒ Uvertira za mir novosadskog kompozitora Đorđa Markovića, dok je deo časopisa rezervisan za analitičke uvide propraćen radom Gudački trio Džonatana Harvija: rustično i sveto Laure Emeri.

U časopisu može da se pročita i osvrt Borislava Čičovačkog na opus Isidore Žebeljan, a posebno je interesantna istorija kompozicije Balkanska himna Keneta Rota Roneja iz 1889. godine napisana iz pera Marijane Kokanović Marković. Smišljena monotonija Betovenove solo pesme Gde su planine tako plave iz ciklusa Dalekoj dragoj predmet je članka Krisa Voltona.

Prošle godine je nagrada Stana Đurić Klajn za najbolju knjigu iz oblasti muzikologije dodeljena Mileni Medić za izdanje Muzika Ante Oculos: ekfraza i njene vrline Enargeia i Eklipsis u vokalnoj muzici na razmeđi XVI i XVII veka, a na sličnu temu u najnovijem broju časopisa Novi zvuk, može da se pročita i članak ove autorke. I najzad, recenziju knjige Enriko Josif: viđenja i snoviđenja načinila je Nataša Marjanović, a sastavni deo časopisa čine prikazi odbranjenih doktorskih disertacija. Ovog puta to su radovi muzikološkinja Dine Vojvodić i Bojane Radovanović.

Kao što može da se zaključi, šezdeseti broj časopisa Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Novi zvuk dostojan je jubileja trideset godina od izlaska prvog broja.