Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Kritika koncerta klavirskog dua VooDoo ‒ Velika sala Kolarčeve zadužbine, 16. I 2021.

Posebnu vrstu draži predstavlja slušanje koncerata mlađih umetnika, jer su njihove interpretacije obično prepune naboja proizašlog iz želje za dokazivanjem. Zbog toga se eventualne pogrešne note i danak nezrelosti obično praštaju, dok s druge strane, ogromno razočarenje izazivaju nezainteresovane i neangažovane interpretacije koje mladosti ne bi trebalo da budu svojstvene. Ovakav pristup umetnosti naravno, nikada ne bi trebalo da bude opravdan, bez obzira na starost izvođača. Vuk Božilović i Dušan Grozdanović članovi su klavirskog dua VooDoo, što predstavlja kovanicu od prva dva početna slova njihovih imena a ujedno, ukazuje i na magijska svojstva koja bi u prenesenom značenju, publika mogla da očekuje na njihovim nastupima. I zaista, ničeg razočaravajućeg nije bilo u njihovom pristupu muzici koju su svirali i zapravo, ova dva umetnika mlađe generacije itekako su bili energični i raspoloženi da pokažu sve što znaju. Uz ispunjeni uslov međusobne usklađenosti, koncertom u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine oni su posvedočili da su dostigli veoma dobar izvođački nivo i što je još važnije, sve vreme su držali pažnju publike.

To se posebno odnosi na izvođenje kompozicije koja je predstavljala najveći interpretativni izazov koncerta o kome je reč. Iako je na repertoaru bilo i virtuoznijih dela, Fantazija u f molu Franca Šuberta za četiri ruke, za izvođenje nije zahvalna iz više razloga. U pitanju je neprekinuta celina sastavljena od četiri povezana, po sadržaju kontrastna stava trajanja od oko osamnaest minuta. Uprkos tome, Božilović i Grozdanović uspeli su da izgrade čvrstu formalnu konstrukciju u okviru koje nije bilo rasplinjavanja, što je najveća opasnost koja izvođačima može da se desi kada tumače ovo delo. Upečatljivo su ostvareni kontrasti između početnog lirsko-sentimentalnog stava koji poseduje sugestivnu temu, sa britkim, igračkim karakterima u daljem toku kompozicije, izvedenim uz dobro izgrađene odnose između dubokih glasova i pasaža u gornjeg glasu. Polifonija završnog stava ili odseka kompozicije bila je predstavljena jasno, uz proširenje zvučnog obima prouzrokovanog dramskim impulsom koji ovaj Allegro nosi. 

Energično i nadahnuto izvedena je i Sonata u D duru K 448 Volfganga Amadeusa Mocarta za dva klavira. Fraze sonatnog alegra prvog stava jasno su bile odeljene uz dobru saradnju dve deonice, uz briljantne pasažne pokrete i stabilan bas. Prva tema koja bi mogla da bude svojstvena operskoj uvertiri i igračka druga tema, uklopljene su bile u dramaturgiju dela na takav način da je publika zaista mogla da stekne utisak da je reč o operskoj preradi za klavirski duo. Drugi stav je izveden kao da je reč o ariji, uz vođenje računa o emancipaciji melodije, dok je treći stav zvučao briljantno, jer su ga dvojica izvođača tretirali kao koncertni komad.

Polovjecke igre Aleksandra Borodina dobile su specifično pijanističko ruho, pre svega zbog bravura u vidu virtuozno odsviranih pasaža koje su Božilović i Grozdanović uspeli da usklade u zajednički zvuk. Bilo da je reč o melodiji i pratnji, bilo da je reč o međusobnom njihovom nadopunjavanju u okviru brzih odseka gušće fakture, sasvim je očigledno bilo da iza ove dvojice umetnika stoji predani rad, jer su u punoj meri uspeli da dostignu visok nivo usaglašenosti. Nezaobilazna kompozicija na repertoaru za sastav klavirskog dua Valcer Morisa Ravela, kako i priliči i kao najefektnija, ostavljena je za kraj koncerta. Mogli smo u njenom izvođenju da čujemo vatromet boja, efekte u vidu bezbrojnih pasaža, disonantnih akorada, igru tempima a sve to u velikom dijapazonu zvuka koga su članovi klavirskog dua VooDoo uspeli da dostignu. Na bis su izvedene Varijacije na Paganinijevu temu Vitolda Lutoslavskog, efektna kompozicija naglašenog ritma kojom su zaista uspeli dodatno da oduševe publiku.

Članovi klavirskog dua VooDoo Vuk Božilović i Dušan Grozdanović ponudili su žustre i energične interpretacije i ujedno su pokazali da poseduju dovoljno kvaliteta da bi mogli da ih smatramo respektabilnim sastavom. Ovdašnja publika je već navikla na izvrsne nastupe Bizjak dua i LP dua, dva sastava koji su dostigli visoke izvođačke standarde, pa je utoliko uspeh dva mlada umetnika vredniji poštovanja.