Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Muzički limbo - Početna strana

Kritika koncerta Valentine Lisice, 1. III 2022.

Ukoliko redovno pratite Stenvej sezonu, mogli ste da steknete uvid u to kako savremena svetska pijanistička scena izgleda. Zahvaljujući ovom izuzetnom poduhvatu, mogli smo da vidimo ko su zvezde u usponu ali i da se upoznamo sa interpretacijama mnoštva velikih imena pijanizma. Impresivan niz umetnika koji su nastupili u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru Stenvej sezone upotpunjen je nastupom Valentine Lisice. U pitanju je umetnica koja je ogromnu popularnost stekla preko Youtube-a, da bi potom izgradila zavidnu svetsku karijeru. Da bismo uopšte shvatili fenomen popularnosti ove pijanistkinje, njenu interpretaciju bismo trebali da posmatramo kroz kontekst epohe u kojoj živimo.

Samo pogled na program koncerta, dovoljan je da izazove strahopoštovanje − Šest prelida i Sonata broj 1 Sergeja Rahmanjinova, Poloneza fantazija, Skerco broj 2 i 3, Andante Spianato i Velika briljantna poloneza i Herojska poloneza Frederika Šopena i za kraj, vratolomna transkripcija kompozicije Slovenski marš Petra Iljiča Čajkovskog. Zaista je za divljenje činjenica da bez uračunate pauze, program klavirskog resitala traje oko jedan sat i dvadeset minuta a da je pri tom sastavljen od ovako zahtevnih kompozicija. Već zahvaljujući tome, možemo da zaključimo da Lisica veliku pažnju pridaje veštini, pa je ceo pomenuti repertoar umetnica na svojim plećima iznela bez velikih problema. Ni u jednom momentu njene interpretacije, nije mogao da se oseti umor ili popuštanje pažnje.

Druga osobina izvođaštva ove pijanistkinje jeste izrazita virtuoznost koja se nameće kao glavni izvor transvaluacije značenjskih konotacija usmerenih prema slušaocu. U tom smislu, trebalo bi da se istaknu i brža tempa od onih na koja smo navikli. Na takav način, Lisica je promenila neke od osnovnih karaktera kompozicija i usmerila ih prema spolja, bez poniranja u dublje značenjske segmente osim onih koji se tiču osnovnih karaktera. Zbog toga je sasvim jasno zbog čega je ova umetnica postala globalni fenomen i jedna od retkih koja se bavi klasičnom muzikom a koja je na mesečnom nivou uspela da dostigne milionske preglede. Osnovni karakteri su kod ove pijanistkinje prikazani na površini i predstavljeni u okviru britkih i razumljivih iskaza koji u zavisnosti od konteksta ponekad bivaju izvedeni na spektakularno virtuozan način. Kao takvi, oni su prijemčivi široj publici i potpuno su u skladu sa vremenom u kome informacija mora da bude svedena i jasna, bez obzira na njenu sadržinu i vrednost u smislu istine ili laži.

Treća osobina izvođaštva Valentine Lisice jeste prodornost. Naročito kada je muzika Rahmanjinova u pitanju, mogli smo da prisustvujemo prenaglašenoj akcentuaciji, dok je lirska, sentimentalna strana iskaza strogo bila kontrolisana i na momente oslobađana kroz snažne emocionalne izlive. Slično je i sa muzikom Šopena, koju je ova pijanistkinja takođe izvela uz snažnu akcentuaciju a la Horovic i britko izvedene pasaže, što ponovo ukazuje na nedvosmislenu usmerenost prema slušaocu koji u današnje vreme čini se, upravo želi da čuje ono što mu se na prvo slušanje čini privlačnim. Sviranje Valentine Lisice svakako da je atraktivno i prijemčivo jer su njeni pokreti laki, pa tako brzi pasaži i oktavna udvajanja deluju kao da su izvedeni bez trunke napora. Sve ovo publici širom sveta deluje dopadljivo, a direktan dokaz za to su milionski pregledi na društvenim mrežama ali i uspešna karijera koncertnog pijaniste koji puni najveće svetske sale. A samo ta činjenica trebalo bi da izazove poštovanje prema umetnici koja je shvatila kako muzička industrija funkcioniše i koja je u punom smislu te reči pravo čedo vremena u kome živimo.