Iz pera Milene Pešić ‒ podsećanje na premijeru opere Hasanaginica Rastislava Kambaskovića (1939-2023)

Prvo izvođenje opere Hasanaginica, iz pera beogradskog kompozitora Rastislava Kambaskovića, dočekano je kao objava dugo željene promene u repertoarskoj politici nacionalne operske kuće koja više od dve decenije živi bez ijednog domaćeg operskog dela na sceni. Prvo i dosad jedino opersko delo kompozitora Rastislava Kambaskovića, dovršeno pre desetak godina kao porudžbina Beogradske opere, gotovo u potpunosti se oslanja na poznato dramsko delo Ljubomira Simovića prema istoimenoj narodnoj pesmi.

Continue ReadingIz pera Milene Pešić ‒ podsećanje na premijeru opere Hasanaginica Rastislava Kambaskovića (1939-2023)

Iz pera Milene Pešić ‒ premijera opere Ljubičasta vatra Džona Gibsona održane 9. jula 2006. povodom 150. godina od rođenja Nikole Tesle

Poznato je da je Tesla bio inspiracija brojnim dramskim i drugim literarnim delima naših i stranih pisaca, da pomenemo samo Crnjanskog, Stevana Pešića, Milicu Novković, Ljubivoja Tadića, Džefrija Stenlija, Margaret Čejni, Margaret Storm. Prvi put njegov jedinstveni život i neverovatna dostignuća postaju inspiracija i za muzičko delo, multimedijalnu operu pod naslovom «Ljubičasta vatra» koja je izvedena na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom proslave 150. godišnjice Teslinog rođenja.

Continue ReadingIz pera Milene Pešić ‒ premijera opere Ljubičasta vatra Džona Gibsona održane 9. jula 2006. povodom 150. godina od rođenja Nikole Tesle

Opera Deca Irene Popović prema romanu Milene Marković

Možda bismo priču o operi u sedamnaest pesama po romanu Milene Marković Deca za koju je muziku pisala Irena Popović mogli da počnemo isticanjem činjenice žanrovske ambivalentnosti determinisane već samim poetskim tekstom. Roman u stihovima ovenčan Ninovom nagradom za prošlu godinu, poseduje vrednost značenjske direktnosti u priličnoj meri lišene konotacija koje bi eventualno proizašle iz aktuelnih narativa, pa shodno tome dramaturg i libretista Dimitrije Kokanov navodi da sama opera „ne ulazi u domen reprezentacije sadržaja na tradicionalni način, već koristi upisani glas autorke kao osnovnu poziciju sa koje se o određenim sadržajima govori“. S obzirom na činjenicu da žanrovska dvosmislenost upravo proizilazi iz načina predstavljanja, sasvim je logična neobična koncepcija prema kojoj se u krajnjoj instanci čini da se kroz muzičku dramaturgiju, koreografiju i kostimografiju, scenografija vraća ka svom izvorištu – ona je po sebi opis onoga što je na pozornici. Zbog toga, bilo kakav scenski rekvizit nije bio potreban osim sedamnaest pevača-glumaca-igrača, dečijeg hora „Nade“ i kamernog orkestra u pozadini.

Continue ReadingOpera Deca Irene Popović prema romanu Milene Marković

Don Kihot u Narodnom pozorištu, 18. VI 2022.

Opera Don Kihot Žila Masnea ne spada, izvesno, u vrhunska ostvarenja ovog autora, iako poseduje sve osobine koje inače krase njegova operska ostvarenja. Kao i u drugim operama, Masne u ovom delu pretežno lirskog karaktera, insistira i na izgovoru teksta, kroz neku vrstu pevanog govora koju ne bismo mogli da nazovemo rečitativom. Ovakav način tretmana teksta svakako je u tradiciji francuske opere još od Lilija, a tako će biti i posle Masnea, čak i u popularnoj šansoni XX veka. Zbog toga, kada je reč o francuskoj operi, ne možemo a da ne pomenemo značaj pevačke dikcije.

Continue ReadingDon Kihot u Narodnom pozorištu, 18. VI 2022.

Toska u Narodnom pozorištu, 16. IV 2022. (Todorović, Mijailović, Trumbetaš Petrović)

Govoreći o operi Toska Đakoma Pučinija, Konstantin Vinaver je u jednom od svojih napisa naveo sledeće: „Jasna i pregledna, ali uzbudljiva radnja, smeštena u pogodno istorijsko razdoblje, i dve tenorske i jedna sopranska arija, uz dva velika dueta soprana i tenora, obezbeđuju trajan uspeh, iako su mnogi smatrali da sadržina nije baš operska“. Osim navedenog, trebalo bi da se istakne da ovo muzičko-dramsko ostvarenje donosi gotovo sve što bi jedno opersko delo trebalo da sadrži u sebi. Prvi čin u kome ljubomora Toske prema Mariju Kavarodosiju deluje sasvim naivno u odnosu na ono što će se kasnije desiti, postavljen je u idiličnoj pastoralno-lirskoj atmosferi potpomognutoj katoličkim svetonazorima.

Continue ReadingToska u Narodnom pozorištu, 16. IV 2022. (Todorović, Mijailović, Trumbetaš Petrović)