You are currently viewing Recenzija kompakt diska Šarm francuske muzike Novosadskog duvačkog kvinteta, Muzika klasika, 2023.

Recenzija kompakt diska Šarm francuske muzike Novosadskog duvačkog kvinteta, Muzika klasika, 2023.

Muzički limbo

Muzička kritika i napisi o muzici

Recenzija kompakt diska Šarm francuske muzike Novosadskog duvačkog kvinteta, Muzika klasika 2023

Albumi klasične muzike domaćih izvođača nisu tako česta pojava, ali, s druge strane, u poslednje vreme često smo svedoci kvalitetnih izdanja. Upravo takvim kompakt diskom mogli bi da se pohvale članovi Novosadskog duvačkog kvinteta koga čine Ksenija Mijatović Korom flauta, Veronika Antunović Marić oboa, Kristijan Boroš klarinet, Goran Marinković fagot i Mirko Marić horna. Izdavač je Muzika klasika, a u skladu sa nazivom Šarm francuske muzike, predstavljene su kompozicije za duvački kvintet Kamin kralja Renea Darijusa Mijoa iz 1939, Tri kratka komada Žaka Ibera iz 1930. i Duvački kvintet Pola Tafanela iz 1876. godine.

Odabrana dela francuskih autora reprezentativni su primeri muzike pisane za duvački kvintet. Zajednička su im različita ukazivanja na prošlost prikazana kroz prozračnu fakturu, koja se zbog prirode instrumentalnog sastava po sebi nameće. Upravo zbog toga, tumačenja ovakvih kompozicija ne samo što zahtevaju tehničko umeće, već i poseban afinitet za oblikovanje tona svake instrumentalne deonice ponaosob. Ova osobina njihove interpretacije naročito je do izražaja došla u kompoziciji Mijoa, u kojoj su ponekad, česte instrumentalne smene na malim vremenskim rastojanjima. Čista tonska vertikala u izvođenju ovih kratkih komada, izgrađena je uz precizne ritmičke upade, pa tako i pojedinačne scene svakog od sedam stavova svite bivaju prikazani krajnje nedvosmisleno. Priroda Mijoove muzike zapravo i jeste ilustrativna, o čemu govori činjenica da je bila korišćena i u francuskom omnibus filmu Kavalkada ljubavi iz 1940. godine, sastavljenog od tri ljubavne priče koje se dešavaju u XVII, XIX i XX veku. U izvođenju Novosadskog duvačkog kvinteta ove scene prikazane su živo, pa tako možemo da čujemo odjeke srednjevekovne procesije, sjajno izlivenu kvazibaroknu melodiju deonice oboe u stavu Žongleri, baroknu sarabandu, mediteranski intoniran noćni madrigal, fanfare u kontekstu viteškog takmičenja ili lova.

Ukoliko bi slušaoci želeli da se uvere u sposobnost članova Novosadskog duvačkog kvinteta za najtananiju gradnju kolorizma prikazanog uz mnoštvo nijansi, možda bi trebalo da čuju prvi od tri Iberova kratka komada. Kroz štimung irskog plesa džig prikazani su vatrometi boja, svetlucanja visokih duvačkih instrumenata, naglašeni signalni motivi horne i fagota, klizeći pasaži, robustna pratnja koju preuzimaju različiti instrumenti. Sve nabrojano, zaista govori o visokom izvođačkom nivou članova ansambla. Kvazibahovski Andante drugog komada donosi osećajnost iskazanu kroz melodijski preplet deonica flaute i klarineta ostvarenog na suptilan način. Treći stav ponovo ukazuje na zvuk popularnih žanrova, ovog puta, kroz iskričavo istaknute plesne melodije koje bi mogle da pripadaju tridesetim godinama XX veka. Ushićenje koje mami kroz interpretaciju, slušaoce navodi na uranjanje u plesne vrtloge evropskih barova u koje se dolazilo zbog nostalgičnog bežanja od stvarnosti koja je ipak, svoje najsurovije lice pokazala nekoliko godina posle nastanka Iberovih komada.

Duvački kvintet Pola Tafanela, iako napisan sedamdesetih godina XIX veka, zapravo je ostvarenje koje stilski pripada visokom klasicizmu i najpre, ranom romantizmu. Što se kvaliteta sviranja tiče, istakli bismo slivanja melodijskih deonica različitih instrumenata u klasicističkom, melanholično intoniranom prvom stavu, zatim, umeće kreiranja melodijskih linija koje se u nizu smenjuju kroz lirski intoniran lagani stav i najzad, ritmičku preciznost i bravuroznost ostvarenu u finalu, koga je muzikolog Aleksandra Paladin u programskoj knjižici uporedila sa saltarelom iz Simfonije broj 4 Feliksa Mendelsona.

U okviru domaćeg izvođaštva, najnoviji, treći po redu kompakt disk Novosadskog duvačkog kvinteta spada u red izvrsnih ostvarenja i u svetskim okvirima, mogao bi da uđe u konkurenciju značajnih izdanja snimljenih tokom ove godine. Kompozicije Mijoa, Ibera i Tafanela dobile su svoja reprezentativna tumačenja i preko postojećih platformi, moći će da pronađu put do slušalaca širom sveta.

Leave a Reply